Corona-steun per 17 januari 2022

De gemeente Apeldoorn heeft opnieuw een lokaal corona-noodsteunpakket in het leven geroepen voor ondernemers.

De regeling opent op 17 januari 2022. Ondernemers kunnen hun aanvraag indienen t/m 7 februari 2022. Het is echter van belang dat ondernemers in Apeldoorn op tijd op de hoogte zijn van de inhoud van dit corona-noodsteunpakket vanwege het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Daarom schrijf ik ook u aan. We vragen zoveel mogelijk economische partners in onze gemeente om onderstaand bericht te verspreiden in het eigen netwerk en onder een eventueel ledenbestand.
Het doel is dat alle Apeldoornse ondernemers weten van het bestaan van deze corona-noodsteun en online kunnen kijken of er tussen de vier mogelijkheden iets staat waar zij profijt van kunnen hebben.

Helpt u mee door dit bericht te verspreiden, via uw eigen kanalen? Daarmee maakt u het mede mogelijk dat we zoveel mogelijk ondernemers de kans geven om er gebruik van te maken.

Nieuwe corona-noodsteun voor Apeldoornse ondernemers
Ondernemers in de gemeente Apeldoorn kunnen mogelijk profijt hebben van de speciale subsidieregeling voor corona-noodsteun die de gemeente in het leven heeft geroepen. Er zijn vier verschillende soorten tegemoetkomingen, elk met een eigen doel voor het overleven en overbruggen met de onderneming. Een ondernemer kan een aanvraag doen vanaf 17 januari tot 7 februari 2022, maar het is raadzaam om nu al te kijken om welke noodsteun het gaat en wat de voorwaarden zijn. Zo kan men goed voorbereid de aanvraag doen. Dat is belangrijk, want de aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Alle informatie staat online op de webpagina apeldoorn.nl/voorondernemers.

Deel op