Informatie over het ABC

Het ABC stimuleert Lokaal Zakendoen

Onze professionals komen vaak niet uit Apeldoorn
De projectleider komt uit Rotterdam, de business analist uit Bunnik, de lean-instructeur uit Den Haag en ga zo maar door. Een gemiddeld project is bemenst met fantastische professionals, die grotendeels uit andere plaatsen komen dan uit ons eigen Apeldoorn.

Zoek uw professional in de regio
Niets aan te doen, zult u zeggen. De professional die het werk doet, woont nu eenmaal in Rotterdam. Tja…..maar heeft u wel gezocht in de regio? We bellen of mailen meestal onze bestaande contacten. Heel begrijpelijk en menselijk. Toch kan het anders. Het moet ook anders: de wegen slibben dicht, werkdagen worden extreem lang en de persoonlijke stress van veel mensen neemt toe.

Het ABC bevordert lokaal zakendoen
“Laten we zuiniger zijn op onze mensen, het milieu en zoveel mogelijk voor lokale leveranciers en professionals gaan. Wie doet er mee?” was de oproep in de LinkedIn groep Apeldoorn Network Group eind 2013. Enkele (maandelijkse) meetings verder ontstaat er een uitgebreid netwerk van meer dan 250 lokale ondernemers. Sinds eind december 2015 is Apeldoorns Business Collectief (ABC) een stichting.

Speciaal voor professionals in Apeldoorn en omstreken
Het ABC richt zich op organisaties in Apeldoorn en omstreken, met het doel lokaal zakendoen zoveel mogelijk te bevorderen.

Het ABC en haar gedachtegoed

Lokaal zakendoen heeft veel voordelen
Het Apeldoorns Business Collectief is een doe- en denktank die het lokaal zakendoen in de gemeente Apeldoorn op diverse fronten stimuleert. Ons idee is dat wanneer meer bedrijven/instanties in Apeldoorn en omgeving hun opdrachten lokaal onderbrengen, dit ten goede komt aan de lokale dynamiek en werkgelegenheid. Bovendien draagt het bij aan verduurzaming van onze economie en leefomgeving.

De doelgroep van het ABC
Het ABC richt zich op organisaties, private ondernemingen en publieke instellingen in Apeldoorn en omgeving. En ze zoekt samenwerking met andere belanghebbende partijen in de regio, zoals gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere netwerkorganisaties. Om samen het draagvlak voor het gedachtegoed van het ABC te versterken én het gedachtegoed breder uit te dragen.

Wat wil het ABC bereiken?

 • Aanwakkeren latente behoefte om lokaal zaken te doen en bewustwording creëren;
 • Verbinden en verbindingen laten ontstaan tussen Apeldoornse ondernemers/organisaties;
 • Inzichtelijk maken van lokale vraag (opdrachten) en aanbod (leveranciers);

Met als resultaat meer economisch verkeer tussen Apeldoornse ondernemingen onderling.

Hoe wil het ABC dit bereiken:

 • Ondernemers en inkopers met elkaar in contact brengen;
 • Gedachtengoed delen door toegevoegde waarde van lokaal zaken doen inzichtelijk te maken;
 • Mogelijkheden onderzoeken naar het financieren en bouwen van een vraag- en aanbod platform.

Wat zijn de activiteiten van het ABC?

 • De voordelen van lokaal zakendoen uitdragen en onder de aandacht brengen;
 • Een platform bieden aan iedereen die lokaal zaken wil doen in (de regio) Apeldoorn;
 • Contacten leggen en samen­werkings­verbanden aangaan die lokaal ondernemen in de regio Apeldoorn bevorderen;
 • Organiseren van netwerk­bijeen­komsten om lokale ondernemers met elkaar te verbinden en kennis te delen;
 • De aangesloten onder­nemingen nemen lokaal zakendoen op in het beleid van hun organisatie; onder meer door opdrachten zoveel mogelijk in Apeldoorn te genereren. En ook door leveranciers voor de eigen organisaties lokaal te betrekken.
 • Samenwerking stimuleren via markt­groepen. Via marktgroepen verbindt het ABC ondernemers die óf in dezelfde branche onder­nemen, óf willen werken aan een gezamenlijke propositie, óf willen samen­werken om elkaar zichtbaar te maken in de markt. Twee voorbeelden hiervan zijn de marktgroep Duurzame Industrie en de marktgroep Zakelijke Dienstverlening. Het doel voor deze onder­nemers is omzet en groei te realiseren in Apeldoorn.

Welke voordelen van lokaal zakendoen promoot het ABC?

Bevordering lokale economie
Meer onderlinge dynamiek tussen Apeldoornse organisaties. De opbrengsten blijven in eigen regio en worden weer besteed in eigen regio. Zo wordt de lokale economie sterker.

Bevordering werkgelegenheid
Als er meer opdrachten naar de lokale ondernemers gaan en de lokale economie sterker wordt, draagt dit positief bij aan de lokale werkgelegenheid. De gemeente kan besparen op uitkeringen.

Kortere levertijd
Als u kiest voor een lokale leverancier, overbrugt u kleinere afstanden. De levering gaat sneller. Dit geldt zowel voor de levering van diensten, als voor die van grondstoffen, halffabricaten, goederen en andere middelen. Daarnaast delen ondernemers hun tijd flexibeler in. Veel ondernemers willen best buiten kantoortijden werken. Zeker als ze geen rekening hoeven te houden met extra reistijd.

Minder transport- en reiskosten (minder belasting van het wegennet)
Wanneer we elkaar lokaal meer opdrachten ‘gunnen’, draagt dit bij aan minder kilometers op de wegen.

Minder CO2 uitstoot
Sparen van het milieu, doordat de afstanden per fiets afgelegd worden of beperkt blijven. Geen enorme afstanden meer afleggen naar de Randstad of het zuiden van het land geeft al een enorme boost aan het milieu. Daarbij levert het een besparing van energie en reiskosten op.

Meer begrip voor elkaars (bedrijfs)cultuur
Zakendoen binnen de regio maakt dat u elkaar kent, elkaars ‘taal’ spreekt en aansluit bij lokale gewoontes. Het is makkelijker om elkaar vaker te spreken en daardoor elkaar beter te leren kennen. Dit versoepelt het lokaal zakendoen.

Reciprociteit
Het stimuleren van het lokaal zakendoen, versterkt het over en weer zakendoen. Immers wanneer u zaken doet met elkaar, voelt u zich meer verbonden met elkaar en bent u eerder bereid positieve marketing voor elkaar te voeren.

Apeldoorn als aantrekkelijke vestigingsstad
Lokale ondernemers die elkaar op diverse terreinen weten te vinden en een gemeente die daar een voorbeeldfunctie in pakt, creëren samenhorigheid. Dit maakt Apeldoorn aantrekkelijk als vestigingsstad.

Al deze aspecten dragen uiteindelijk bij aan een beter leefklimaat.

Al deze aspecten dragen uiteindelijk bij aan een beter leefklimaat.