Eerland Advies

Eerland Advies
Eerland Advies

Eerland Advies is uw partner op gebied van veiligheid, arbo en milieu. Uw partner om uitgaande van uw RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) uw bedrijfsvoering op een praktische en heldere manier in overeenstemming met wet- en regelgeving te brengen en te houden.

Veiligheid

Veiligheid en productiviteit worden vaak als onverenigbaar gezien. Het beveiligen van werkplek en arbeidsmiddelen is hinderlijk en kost productie. Echter bedenk dat onveiligheid zal resulteren in een ongeval of als je geluk hebt alleen een incident. Ieder ongeval of incident betekent oponthoud van de productie. Er is letsel en/of schade ontstaan. Voordat je verder kunt met de productie moet het slachtoffer worden geholpen en moet de schade worden hersteld. Heb je pech dan blijft je proces stilliggen tot het slachtoffer hersteld is. Duurt dat te lang, dan moet je iemand anders inzetten op de opengevallen werkplek, die dan weer een open plek elders in het proces achterlaat. Misschien moet je tijdelijk iemand inhuren en opleiden om het werk gedaan te krijgen. Ofwel er zijn een hoop kosten te maken die te voorkomen waren geweest.
Eerland Advies geeft handvatten om het werkproces zo in te delen dat de veiligheid van uw medewerkers en uzelf wordt geborgd en de productiviteit zo mogelijk niet nadelig wordt beïnvloed. Daarnaast helpt Eerland Advies u met het opstellen en implementeren van uw RI&E.

Milieu

Organisaties dienen zich te houden aan allerhande wet- en regelgeving op gebied van milieu, lucht, bodem, afvalstoffen, maar ook externe veiligheid. Deels is deze wetgeving door de Nederlandse overheid opgesteld en deels is rechtstreeks werkende wetgeving vanuit de EU van toepassing. Waar een onderneming zich aan moet houden hangt af van de activiteiten die zij verricht. Steeds meer activiteiten worden momenteel ondergebracht onder het Activiteitenbesluit, waaruit algemeen toepasbare voorschriften voor organisaties worden opgelegd. Voor andere activiteiten is een omgevings­vergunning nodig.
Eerland Advies helpt u met het vertalen van de wetten en besluiten naar een praktisch overzicht van voor u geldende verplichtingen uit de relevante wet- en regelgeving.

Daan Eerland

Eerland Advies

Jachtlaan 310
7312 GV Apeldoorn
Nederland
0611850427
daan@eerlandadvies.nl
www.eerlandadvies.nl