Buro Konfidi Vertrouwenspersonen

Buro Konfidi Vertrouwenspersonen

“Iedereen heeft recht op een veilige integere werkplek.”

Ik ben Gerard Dijkstra en sinds 2004 full time werkzaam als gecertificeerde vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, integriteit en klokkenluidersregeling. Ik ben vertrouwenspersoon geworden omdat ik het erg belangrijk vind dat medewerkers in een sociaal veilige omgeving werkzaam kunnen zijn. Ik ga vertrouwelijk om met de informatie en doe niets buiten de melder om.

Buro Konfidi Vertrouwenspersonen

Steenmarter 8
7325AZ Apeldoorn
Nederland
06 – 55183368
info@konfidi.nl
www.konfidi.nl