Binnen het Apeldoorns Business Collectief werken we met marktgroepen.

Marktgroepen zijn kleine interne samenwerkingsverbanden tussen de deelnemers van het ABC, gericht op een bepaalde doelgroep/branche. Vanuit die samenwerking benaderen de deelnemers op een proactieve manier de bedrijven die binnen de doelgroep van de marktgroep vallen.

Een marktgroep biedt meer dan een zelfstandige onderneming.

De doelstelling van de marktgroepen is om vanuit het collectief meer te bieden dan u, als zelfstandige onderneming, alleen kunt doen. De ondernemingen binnen de marktgroep vullen elkaar aan. Op deze manier ervaren de benaderde bedrijven extra toegevoegde waarde ten opzichte van het inhuren van een zelfstandige professional van buiten Apeldoorn.