Driestedenbusiness magazine, februari 2016: Lokaal voor elkaar