Present Apeldoorn

Present Apeldoorn

We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Visie

Een beweging op gang brengen in Apeldoorn waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen zijn.

Naam en logo

Het logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een brug en een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, kunnen mensen elkaar ontmoeten.
Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen verbinden wij met elkaar. De verfvegen laten iets van het concrete zien van Present: mensen zijn bereid hun handen uit te steken naar een ander. De naam ‘Present’ wil zeggen: er letterlijk zijn voor een ander, als een cadeau, in het hier en nu, de ‘present time’.

Inspiratie

Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om te delen met anderen. Present laat zich inspireren door de persoon van Jezus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk willen we als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen.

Impact

Vrijwilligerswerk met Present heeft zin! De methode Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten.

Present Apeldoorn

Regentesselaan 2b
7316 AC, Apeldoorn
Nederland
055 – 5767997
ineke@presentapeldoorn.nl
www.presentapeldoorn.nl